ВИКОНАВЧИЙ комітет
Проекти рішень

Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №100А по вул. Січових Стрільців м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради

Виконавець проекту: Управління житлово-комунального господарства Світловодської міської ради

З метою забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на самостійне управління житловими будинками, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 18.12.2020 №700 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 28.10.2020 №582 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №100 А по вул. Січових Стрільців м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради» розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив

1.Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №100А по вул. Січових Стрільців загальною площею 4194,1 кв.м, первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) станом на 01 січня 2021 року складає – 12 534 669 грн. (Дванадцять мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять гривень 00 коп.); знос (амортизація) будинку – 9 639 849,00 грн. (Дев’ять мільйонів шістсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот сорок дев’ять грн 00 коп.); залишкова вартість будинку – 2 894 820,00 грн. (два мільйона вісімсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот двадцять грн 00 коп.).
2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Комфорт 2020»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку №100А по вул. Січових Стрільців, та оприбуткувати на баланс наступні квартири:
квартира №7 площею 50 кв.м - первісна вартість -149 400 грн. (сто сорок дев’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.), знос – 114 900,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.), залишкова вартість – 34 500,00 грн. (тридцять чотири тисячі п’ятсот гривень 00 коп.):
квартира №27 площею 46,6 кв.м - первісна вартість -139 241,00 грн. (сто тридцять дев’ять тисяч двісті сорок одна гривня 00 коп.), знос – 107 087,00 грн. (сто сім тисяч вісімдесят сім гривень 00 коп.), залишкова вартість – 32 154,00 грн. (тридцять дві тисячі сто п’ятдесят чотири гривні 00 коп.).
4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 100А по вул. Січових Стрільців вважається закінченою.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кореняк В.К.

Міський голова А.МАЛІЦЬКИЙ