ВИКОНАВЧИЙ комітет
Проекти рішень

Про виконання бюджету міста Світловодськ за 2020 рік

Виконавець проекту: Фінансове управління Світловодської міської ради

Згідно пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши підсумки виконання бюджету міста Світловодськ за 2020 рік,

виконавчий комітет міської ради відмічає:

- до міського бюджету надійшло всього доходів 309 095,924 тис.грн., при плані року 306 443,440 тис.грн., тобто 100,9 %.
Власних доходів загального фонду одержано 185 872,002 тис.грн., при плані року 183 334,390 тис.грн., тобто 101,4 %.
Одержано базової дотації з Державного бюджету 20 794,400 тис.грн., при плані року 20 794,400 тис.грн., або 100,0 %.
Одержано дотації з місцевого бюджету 3 761,200 тис.грн., при плані року 3 761,200 тис.грн., або 100,0 %.
Одержано субвенцій на суму 92 501,566 тис.грн., при плані року 92 501,839 тис.грн., або 100,0 %.
Доходів спеціального фонду надійшло 6 166,756 тис.грн., при плані року 6 051,611 тис.грн., тобто 101,9 %.
За 2020 рік загальний розмір видатків становить 309 792,917 тис.грн., при плані на рік 319 091,098 тис.грн., або 97,1 %.
В тому числі по загальному фонду видатки становлять 285 828,669 тис.грн., при плані на рік 294 877,750 тис.грн., або 96,9 %.
По спеціальним фондам видатки становлять 23 964,248тис.грн., при плані на рік 24 213,348 тис. грн., або 99,0%.
Доходи та видатки в розрізі розпорядників коштів наведені в додатку 1.
Враховуючи вищевказане,

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Звіт про виконання бюджету міста Світловодськ за 2020 рік взяти до відома.
2. Звіт про виконання бюджету міста Світловодськ за 2020 рік винести на розгляд сесії міської ради для затвердження.

Міський голова А. МАЛІЦЬКИЙ

Додатки