Міська рада
Рішення

Від “25” вересня 2018 року № 1370 “Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 23 січня 2018 року № 1131 «Про міський бюджет на 2018 рік» (в частині міжбюджетних трансфертів за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, субвенції з бюджету селища Власівка)”

На підставі  пункту 23 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 81 Бюджетного кодексу України, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 650-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад", розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації: від 13 вересня 2018 року № 657–р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» та від 19 вересня 2018 року № 667–р «Про розподіл залишку обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», рішення  Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області від 12.09.2018 року № 521 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03 липня 2018 року № 90-р «Про підготовку проектів рішень»,

міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 23 січня 2018 року № 1131 "Про міський бюджет на 2018 рік" (з відповідними змінами), а саме:

1.1. Збільшити  доходи  міського бюджету на  суму 4089500,0 грн., з них:

1) доходи загального фонду збільшити  на суму 4089500,0 грн., в тому числі:

- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на суму 3662200,0 грн.;

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 336700,0 грн.;.

- за рахунок субвенції з Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області на суму 90600,0 грн.

1.2. Збільшити  видатки всього по міському бюджету на  суму 4089500,0 грн., в тому числі: 

1) збільшити видатки загального фонду на  суму 4203500,0 грн. з них:

- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на суму 3662200,0 грн.;

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 450700,0 грн.;.

  - за рахунок субвенції з Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області на суму 90600,0 грн.

   2) зменшити видатки спеціального фонду на  суму 114000,0 грн. з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 114000,0 грн.

1.3. Зменшити  профіцит міського бюджету на суму 114000,0 грн., у тому числі профіцит загального фонду міського бюджету – на суму 114000,0 грн.

 1.4. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 114000,0 грн.

  1.5. Викласти додатки  1, 4, 5, 6   до даного рішення  міської ради у новій редакції (додаються).

 1.6. Внести  зміни до додатку 2  даного рішення (додається).

  1. Відповідальний за виконання рішення начальник фінансового управління Світловодської міської ради Н. Яременко.          
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Міський голова                                                                                 В.Козярчук

ДОДАТКИ