Міська рада
Рішення

Від “25”вересня 2018 року № 1365 “Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 23 січня 2018 року № 1131 «Про міський бюджет на 2018 рік» (в частині міжбюджетних трансфертів)”

На підставі  пункту 23 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 81 Бюджетного кодексу України,  рішення  Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області від 17.07.2018 року № 501 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03 липня 2018 року № 90-р «Про підготовку проектів рішень»,

міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 23 січня 2018 року № 1131 "Про міський бюджет на 2018 рік" (з відповідними змінами), а саме:

1.1. Збільшити  доходи  міського бюджету на  суму 180 000,0 грн., з них:

1) доходи загального фонду збільшити  на суму 45 000,0 грн., в тому числі:

 - за рахунок субвенції з Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області на суму 45 000,0 грн.

2) доходи спеціального фонду збільшити  на суму 135 000,0 грн., в тому числі:

- за рахунок субвенції з Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області на суму 135 000,0 грн.

1.2. Збільшити  видатки всього по міському бюджету на  суму 180 000,0 грн., в тому числі:  1) збільшити видатки загального фонду на  суму 45 000,0 грн. з них:

- за рахунок субвенції з Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області на суму 45 000,0 грн.

2) збільшити видатки спеціального фонду на  суму 135 000,0 грн. з них:

- за рахунок субвенцій з Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області на суму 135 000,0 грн.

1.3. Викласти додатки  1, 4   до даного рішення  міської ради у новій редакції (додаються).

1.4. Внести  зміни до додатку 2  даного рішення (додається).

  1. Відповідальний за виконання рішення начальник фінансового управління Світловодської міської ради Н. Яременко.          
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

  Міський голова                                                                                 В.Козярчук

ДОДАТКИ