Міська рада
Рішення

№86 “Про призначення представника Світловодської міської ради у загальних зборах учасників СП ТОВ «Світловодськпобут»”

 З метою належного представництва та захисту інтересів територіальної громади міста Світловодськ, здійснення ефективного та оперативного управління СП ТОВ «Світловодськпобут» та встановлення контролю за його діяльністю, керуючись ст.ст. 5, 29, 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальність», ст. 25, 26, ч. 1, 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

міська рада вирішила:

1. Призначити представником Світловодської міської ради у загальних зборах учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут», Світловодського міського голову – МАЛІЦЬКОГО Андрія Івановича.

2. Надати право МАЛІЦЬКОМУ Андрію Івановичу, при умові виконання ним п. 3 даного рішення, від імені Світловодської міської ради брати участь у загальних зборах учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут» та вирішувати питання, що віднесені до компетенції зборів учасників Підприємства.

3. Визначити, що голосування представника Світловодської міської ради у загальних зборах учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут» по питанням, а саме:

- що призводять до змін в статуті Підприємства;

- визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

- зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

- придбання частки (частини частки) учасника;

- про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Підприємства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Підприємствапорядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна;

- обрання та припинення повноважень наглядової ради Підприємства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Підприємства;

- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Підприємства;

- створення інших органів Підприємства, визначення порядку їх діяльності,

повинно бути попередньо погоджено Світловодською міською радою.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, місцевого господарства та інфраструктури та постійну комісію міської ради з питань законності та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Міський голова А. Маліціький